Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge)

Bilimsel, yenilikçi ve teknolojik okuryazarlığını artırmak, üretilen bilgi ve teknolojik yenilikler.