Url Sorunu - Javascript

By AYhan

Yönetici
Web sitesi
www.hexturkiye.net
Merhaba,

JS'de çok iyi değilim. projede kullandığım bir kodda takıldım
Burada sorunum;
/klasor%2FIMG-6645.jpg yerine,

/klasor/IMG-6645.jpg olmasını lazım. Link kırık geliyor.

Çözümü ;

Kod:
 function renderFileRow(data) {
    var se = encodeURIComponent(data.path);
    var $link = $('<a class="name">')
      .attr('href', data.is_dir ? '#' + decodeURIComponent(se) : './'+ decodeURIComponent(se))
      .text(data.name);
    var allow_direct_link = <?php echo $allow_direct_link?'true':'false'; ?>;
      if (!data.is_dir && !allow_direct_link) $link.css('pointer-events','none');
    var $dl_link = $('</a>').attr('href','?do=download&file='+ encodeURIComponent(data.path))
      .addClass('download').text('İndir');
    var $delete_link = $('<a href="#" />').attr('data-file',data.path).addClass('delete').text('Sil');
    var perms = [];
    if(data.is_readable) perms.push('');
    if(data.is_writable) perms.push('');
    if(data.is_executable) perms.push('');
    var $html = $('<tr />')
      .addClass(data.is_dir ? 'is_dir' : '')
      .append( $('<td class="first" />').append($link) )
      .append( $('<td/>').attr('data-sort',data.is_dir ? -1 : data.size)
        .html($('<span class="size" />').text(formatFileSize(data.size))) )
      .append( $('<td/>').attr('data-sort',data.mtime).text(formatTimestamp(data.mtime)) )
      .append( $('<td/>').text(perms.join('')) )
      .append( $('<td/>').append($dl_link).append( data.is_deleteable ? $delete_link : '') )
    return $html;
  }